جستجو کنید دعوت به همکاری
86124696 (021) 98+ info@avamedical-co.com
null

لیزیک

null

لازیک

null

کاتاراکت

null

گلوکوم

آوا تجهیز نوین هیراد

این مجموعه با فراهم آوردن کلیه امکانات جانبی گردشگری بر آن است که یک سفر نتیجه بخش و خاطره انگیر هم به لحاظ درمانی و هم به لحاظ توریستی برای بیماران رقم بزند